Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ “LEADER 100 ΦΜΕ”

Ένα νέο «πακέτο» μέσων και υπηρεσιών για την αύξηση των εγγραφών

Αγαπητέ κύριε καθηγητή,

Το κλασσικό φροντιστήριο που κάνει μόνο μάθημα, έχει «τελειώσει» εδώ και πολλά χρόνια, κάτι που βεβαίως όλοι το έχετε συνειδητοποιήσει και γιαυτό ενισχύετε τις υπηρεσίες σας και με άλλες (επαγγελματικός προσανατολισμός, συμπλήρωση μηχανογραφικού εντύπου κλπ.). Η ανάγκη να αποκτήσετε «προστιθέμενες αξίες» για να κάνετε την δική σας πρόταση πολύ πιο ελκυστική για την αγορά σας, είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ.
Στην προσπάθεια μας λοιπόν, να σας προσφέρουμε κάθε σύγχρονο και πρωτοπόρο μέσο για να αυξήσετε τις εγγραφές σας, δημιουργήσαμε μια νέα πρωτοποριακή και αποτελεσματική ιδέα και πρακτική: τις «Πιστοποιήσεις» !
Η «Πιστοποίηση» που αποκτά μια επιχείρηση, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι μια ιδιότητα που δημιουργεί εμπιστοσύνη στους πελάτες της, ασφάλεια και σιγουριά πως η συνεργασία μαζί της εξασφαλίζει τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, που καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό έχει ως συνέπεια την προτίμηση και την πίστη τους, μαζί με την τάση να την διαδώσουν και να την προτείνουν στο περιβάλλον τους.
Το ίδιο συμβαίνει και με την «Πιστοποίηση» που αποκτά ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Είναι η απόδειξη πως έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες σε έναν συγκεκριμένο τομέα, που του δίνει την δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει με επιτυχία, στην ζωή και στην δουλειά του.

Με την έννοια αυτή, δημιουργήσαμε τις ακόλουθες «Πιστοποιήσεις» :

1.         «Πιστοποίηση Διαπαιδαγώγησης Φροντιστηρίου», που σημαίνει πως έχει υιοθετήσει την «Τέχνη της Ενθάρρυνσης» και την έχει εισάγει στην διδασκαλία, εκπαιδεύοντας τους καθηγητές οι οποίοι πλέον εκτός από το μάθημα που κάνουν, ενθαρρύνουν τους μαθητές στην κατανόηση, μελέτη και στην καλύτερη απόδοση στα διαγωνίσματα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό «διαφοροποιό σημείο» και μια υπεροχή, σε σχέση με τον ανταγωνισμό σας, κυρίως τα ιδιαίτερα μαθήματα. Οι γονείς θα αποκτήσουν μια νέα ενισχυμένη και εξαιρετικά θετική εικόνα για το φροντιστήριο σας, που θα μετατραπεί άμεσα σε αύξηση των εγγραφών. Η «προστιθέμενη αξία» της διαπαιδαγώγησης που θα προσφέρετε στους μαθητές σας, είναι εκείνη που θα σας εξασφαλίσει την άνοδο σας, σε άλλο επίπεδο ποιότητας εκπαίδευσης.

2.        «Πιστοποίηση Ενθάρρυνσης Καθηγητή» που σημαίνει πως ο καθηγητής, έχει εκπαιδευτεί ειδικά στην «Διδασκαλία με Ενθάρρυνση» και την ασκεί μέσα στην διδασκαλία του μαθήματος της ειδικότητας του.

Η ιδιότητα αυτή, δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους μαθητές αλλά και στους γονείς τους, αφού μαζί με το «ποιοτικό μάθημα» ο καθηγητής πλέον, ενθαρρύνει αποτελεσματικά τον μαθητή και τον βοηθάει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω ηλικίας, επίδοσης, μελέτης κλπ. Η πιστοποίηση αυτή ανήκει σε εσάς και μόνο και γιαυτό την προβάλλετε ιδιαίτερα στην διαφήμιση σας και στην προσωπική επικοινωνία σας με τους μαθητές και γονείς που έρχονται στο φροντιστήριο σας για να γραφτούν.

3.        «Πιστοποίηση Διαπαιδαγώγησης Γονέα», που σημαίνει πως ο συγκεκριμένος γονέας, έχει εκπαιδευτεί στην «Σχολή Γονέων» και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το «Τεστ Διαπαιδαγώγησης Γονέα».

Είναι μια σημαντική «προστιθέμενη αξία» για την αύξηση των εγγραφών!  Εκτός από την εκπαίδευση που προσφέρετε στον μαθητή, δίνετε την δυνατότητα στον γονέα του να αποκτήσει την «Πιστοποίηση Διαπαιδαγώγησης Γονέα», δηλαδή μια ιδιότητα που τον κάνει να είναι καλύτερος γονέας, με υπευθυνότητα και αυξημένο ενδιαφέρον για το παιδί του. Επίσης, του προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσει μια διαφορετική εικόνα, που του χρειάζεται για να προβληθεί στο προσωπικό του περιβάλλον.

4.        «Πιστοποίηση Αυτοπεποίθησης Μαθητή», που σημαίνει την αποδεδειγμένα αυξημένη αυτοπεποίθηση που διαθέτει ο μαθητής, στην πορεία του προς την επιτυχία σε κάθε είδος εξετάσεων.

Είναι μια ακόμη «προστιθέμενη αξία» για την αύξηση των εγγραφών. Εκτός από την εκπαίδευση που προσφέρετε στον μαθητή, μέσα από την διαδικασία της Ενθάρρυνσης των καθηγητών, βελτιώνουν την αυτό-εικόνα τους, την αυτοπεποίθηση και το θάρρος που χρειάζονται για να εξασφαλίσει την επιτυχία σε κάθε είδος εξετάσεων. Είναι μια ουσιαστική ιδιότητα που ενδυναμώνει τον μαθητή απέναντι στις δυσκολίες της πορείας του προς την επιτυχία.

Οι παραπάνω «Πιστοποιήσεις» προσφέρονται όλες από εμάς, αλλά ανήκουν σε εσάς και έτσι, μπορείτε να τις αξιοποιήσετε όπως σας εξυπηρετεί καλύτερα, ανάλογα με τις συνθήκες και τις συνήθειες της τοπικής αγοράς σας.

Τώρα πλέον, δεν θα μιλάτε μόνο για «ώρες προγράμματος και για την τιμή», αλλά κυρίως για τις επιπλέον αξίες που προσφέρετε στους μαθητές και τους γονείς τους, ενισχύοντας έτσι την δική σας πρόταση που δεν μπορούν να βρουν πουθενά αλλού.

Τώρα πλέον, το «πακέτο» εκπαιδευτικών υπηρεσιών που θα προσφέρετε, ενισχύεται με σημαντικά νέα οφέλη, που το κάνουν εξαιρετικά ανταγωνιστικό, τόσο που μαθητής και γονέας «δεν θα μπορούν να αρνηθούν»!
Απόκτηση «Πιστοποιήσεων»

1.        Η «Πιστοποίηση Διαπαιδαγώγησης Φροντιστηρίου» σας δίδεται αμέσως με την απόκτηση των «Πιστοποιήσεων» Καθηγητή, Μαθητή και Γονέα και είναι «τελείως δωρεάν».  Εσείς παραλαμβάνετε ως δώρο το «Τεστ Επιχειρηματικότητας Φροντιστή» για να μετράτε τον βαθμό της «επιχειρηματικής σας σκέψης και λειτουργίας».

2.        Η «Πιστοποίηση Διαπαιδαγώγησης Καθηγητή» δίδεται στους καθηγητές σας, με την παρακολούθηση των 3 Σεμιναρίων στο Internet : Ενθάρρυνσης, Τοποθέτησης Στόχου και Ενημέρωσης Προόδου, που δημιουργήσαμε και της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του «Τεστ Διαπαιδαγώγησης Καθηγητή».

3.        Η «Πιστοποίηση Διαπαιδαγώγησης Γονέα» δίδεται στον γονέα που επιθυμεί να την αποκτήσει και την αποκτά, μετά από την παρακολούθηση του σεμιναρίου «Σχολή Γονέων» και την επιτυχημένη ολοκλήρωση του «Τεστ Διαπαιδαγώγησης Γονέα».

4.        Η «Πιστοποίηση Αυτοπεποίθησης Μαθητή» δίδεται στον μαθητή που επιθυμεί να την αποκτήσει και την αποκτά, μετά από την παρακολούθηση του σεμιναρίου «Η Τέχνη της Αυτό-Ενθάρρυνσης» και την επιτυχημένη ολοκλήρωση του «Τεστ Αυτό-πεποίθησης Μαθητή».

Τα σεμινάρια και τα τεστ, λειτουργούν με κωδικούς που σας αποστέλλουμε εμείς. Την όλη διαδικασία με τους γονείς, καθηγητές και μαθητές, μπορεί να ολοκληρώσει η γραμματεία σας, μετά από δική μας εκπαίδευση και υποστήριξη.

Επίσης, έχετε την δυνατότητα να τυπώσετε και «τίτλο» Πιστοποίησης με το όνομα του δικού σας φροντιστηρίου, για να τον παραδίδετε στους γονείς και μαθητές, για προσωπική τους αξιοποίηση.

Κλείστε την εφετινή χρονιά με έναν όχι μόνο εντυπωσιακό, αλλά χρήσιμο και αποδοτικό τρόπο, προσφέροντας «προστιθέμενες αξίες» στους μαθητές που έχετε ήδη και τους γονείς τους, για να κάνουν άμεσα την εγγραφή τους για την επόμενη χρονιά.

Δημιουργείστε την διαφορά στην αγορά σας, με τον μοναδικό και πρωτοποριακό αυτόν τρόπο, που δίνει νέο ουσιαστικό περιεχόμενο στην δουλειά σας, νέα οφέλη σε μαθητές και γονείς και την υποστήριξη στο θέμα της «διαπαιδαγώγησης» που είναι το «μεγάλο θέμα» στην σημερινή κοινωνία.

Πρόκειται για την μικρότερη οικονομική επένδυση που μπορείτε να κάνετε, η οποία όμως προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση, με την αύξηση των εισερχομένων ενδιαφερομένων μαθητών και γονέων και βεβαίως την αύξηση των εγγραφών που είναι και το τελικό ζητούμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210-6080595 κ. Γιάννης Γεωργακόπουλος.

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες

LEADER 100 ΦΜΕ

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

LEADER 100 ΦΜΕ
Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες
26 Μαρτίου 2015
Κύριε καθηγητή,
Οι διακοπές του Πάσχα, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αφιερώσετε χρόνο ώστε να δημιουργήσουμε μαζί το πρόγραμμα ενεργειών που θα σας εξασφαλίσει τις επανεγγραφές όλων των υπαρχόντων μαθητών σας αλλά και τις προϋποθέσεις για να αυξήσετε τον αριθμό των εγγραφών τον Σεπτέμβριο.
Παράλληλα, θα καταφέρετε να εισπράξετε όλα τα υπόλοιπα των πελατών σας και να κάνετε μια νέα συμφωνία με τους καθηγητές σας, με υποχρεώσεις και δικαιώματα που θα τους κάνει περισσότερο αποδοτικούς στην διδασκαλία αλλά και στην λειτουργία του φροντιστηρίου.
Για την διευκόλυνση σας, επισυνάπτουμε μια σελίδα με λεπτομερείς οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση του Skype, του γνωστού προγράμματος επικοινωνίας με εικόνα, ώστε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ξεκινήσουμε την συνεργασία μας.
Η συνεργασία που θα έχουμε συνίσταται στα εξής :
1.     Μια ώρα συζήτηση μεταξύ μας, τελείως δωρεάν, για όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε στην λειτουργία σας καθώς και για την επιτυχία των στόχων που έχετε θέσει,
2.     Την καταγραφή των αναγκών σας σε κάθε τομέα της λειτουργίας του φροντιστηρίου σας και τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε,
3.     Την συγκεκριμένη πρόταση μας, με βάση τα μέσα και τις υπηρεσίες που έχουμε δημιουργήσει για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών,
4.     Την δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος ενεργειών για τους επόμενους μήνες,
5.     Την εκκίνηση της συνεργασίας μας.
Μπορείτε βεβαίως και να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-6080595 κ. Γιάννης Γεωργακόπουλος αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Skype.
Είμαστε πάντα στην διάθεση σας,
Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες
LEADER 100 ΦΜΕ


 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SKYPE

1.     Ανοίγετε ένα από τα προγράμματα : Chrome, Firefox, Internet Explorer (αν δεν έχει καταργηθεί ακόμη),
2.     Εισάγετε την διεύθυνση : www.skype.com
3.     Στην σελίδα που ανοίγει, επιλέγετε :  «Λήψη Skype»
4.     Στην επόμενη σελίδα που ανοίγει, επιλέγετε : «Λήψη του Skype για Windows για υπολογιστή»,
5.     Κάνετε «διπλό click» για να ανοίξει το αρχείο : SkypeSetup.exe που δημιουργείται (μπορεί να εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης σας  ή στο φάκελο αρχείων «Λήψη» ή “Download” ή κάποιο άλλο που πρέπει να ψάξετε,
6.     Στο πλαίσιο που εμφανίζεται επιλέγετε το «Ναι»,
7.     Στο επόμενο πλαίσιο που εμφανίζεται, επιλέγετε «Συμφωνώ» για να γίνει η εγκατάσταση στα Ελληνικά,
8.     Περιμένετε να φορτωθεί το πρόγραμμα,
9.     Στην επόμενο σελίδα, εισάγετε ένα Skype name και έναν κωδικό πρόσβασης, το όνομα σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το πρόγραμμα, για να δημιουργήσετε το προφίλ σας,
10.  Στην επόμενη σελίδα που ανοίγει, είστε έτοιμος/η να συνδεθείτε με άλλον συνδρομητή του Skype ως εξής : επιλέγετε «Αναζήτηση» που βρίσκεται πάνω-πάνω στην αριστερή στήλη κάτω από το όνομα σας,
11.  Στο πλαίσιο που ανοίγει, εισάγετε το όνομα ή  το Skype name του συνδρομητή που θέλετε να συνδεθείτε,
12.  Το Skype δημιουργεί αμέσως αυτόματα ένα μήνυμα προς τον συνδρομητή αυτόν, οπότε και κάνετε αποστολή του μηνύματος αυτού πατώντας Enter ή την επιλογή «Αποστολή»,
13.  Εφόσον ο συνδρομητής δεχθεί την πρόσκληση, εμφανίζεται το όνομα του στην λίστα των συνδεδεμένων συνδρομητών, στην αριστερή στήλη,
14.  Επιλέγετε το όνομα αυτό και στην δεξιά στήλη, ανοίγει πλαίσιο συνομιλίας ή αποστολής αρχείου και εμφανίζονται πάνω δεξιά, τα σύμβολα της «κάμερας», «τηλεφώνου» και δημιουργίας ομάδας για ομαδική επιλέγοντας το σύμβολο με την κάμερα.
Για οποιαδήποτε δυσκολία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6080595 κ. Γιάννης Γεωργακόπουλος.
LEADER 100 ΦΜΕΠέμπτη 19 Μαρτίου 2015

Το ΦΜΕ παράγων κοινωνικής παρέμβασης!
Ομιλίες προς μαθητές και γονείς για την «σχολική βία και εκφοβισμό»

19 Μαρτίου 2015
Αγαπητέ κύριε καθηγητή,

Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό γεγονός που οδήγησε στον θάνατο του Β. Γιακουμάκη, ανεδείχθη το θέμα της «σχολικής βίας και εκφοβισμού» που συμβαίνει εδώ και χρόνια και που δεν του είχε δοθεί η απαραίτητη προσοχή.
Βεβαίως, η κύρια διαπαιδαγωγική παρέμβαση πρέπει να γίνει στους μαθητές στο σχολείο, ώστε να μειωθεί η τάση σε εκείνους που ασκούν την βία, να ενισχύσουν την αντίσταση στους μαθητές εκείνους που την υφίστανται και να παρακινήσουν τους υπόλοιπους μαθητές να αντιδράσουν κοινοποιώντας το γεγονός, ώστε να υπάρξει σχολική παρέμβαση.
Στο πλαίσιο της πάγιας πρότασης μας, να γίνει το ΦΜΕ παράγων «Διαπαιδαγώγησης» εκτός από «διαδικασία εκπαίδευσης», ήρθε η ώρα για να λειτουργήσει έτσι και να πάρει άμεσες πρωτοβουλίες, ώστε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτού του κοινωνικού φαινομένου. Δεν το προτείνουμε ως ενέργεια προβολής και marketing, αλλά ως μια «κοινωνική υποχρέωση» απέναντι στην κοινωνία, ανεξάρτητα από την εξαιρετικά θετική επίπτωση που θα έχει στην εικόνα και στην φήμη του φροντιστηρίου.
Για εκείνους τους γονείς ή τους φροντιστές που πιστεύουν πως το θέμα αυτό βρίσκεται μακριά τους και συνεπώς δεν τους αφορά, θυμίζουμε πως στο κοινωνικό αυτό φαινόμενο, εμπλέκονται : οι μαθητές που ασκούν την βία και τον εκφοβισμό, οι μαθητές που τα υφίστανται αλλά και μαθητές που τα γνωρίζουν αλλά δεν κάνουν τίποτα όπως -επίσης και οι αντίστοιχοι γονείς τους. Δηλαδή, ΟΛΟΙ ! Αυτό σημαίνει πως κάθε φροντιστήριο έχει μαθητές που ανήκουν σε μια από τις παραπάνω ομάδες, καθώς και τους γονείς τους.
Η πρόταση μας είναι σαφής και συγκεκριμένη :
Οργανώστε μια ομιλία για μαθητές και γονείς μαζί, με θέμα την αντιμετώπιση του φαινομένου της «Σχολικής βίας και εκφοβισμού» που να προσφέρει συγκεκριμένες γνώσεις αλλά και άμεσες πρακτικές αντιμετώπισης και για τις τρείς ομάδες.
Η ομιλία αυτή θα είναι μια σημαντική προσφορά στην τοπική κοινωνία, μια ενισχυτική υποστήριξη διαπαιδαγώγησης προς τους γονείς που είναι χαμένοι και δεν ξέρουν τι να κάνουν και βεβαίως εκπαίδευση των μαθητών που φανερά ή κρυφά, βιώνουν το φαινόμενο και ομοίως δεν ξέρουν τι είναι και πώς να αντιδράσουν.
Επικοινωνήστε με τους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς που υπάρχουν στην πόλη σας ή στην ευρύτερη περιοχή και ζητήστε τους να δημιουργήσουν μια ομιλία που να δίνει γνώσεις και συμβουλές σε μαθητές και γονείς (βεβαίως αφιλοκερδώς, ως κοινωνική προσφορά των ιδίων).
Έχετε μπροστά σας μια σημαντική ευκαιρία να δείξετε την κοινωνική ευαισθησία σας, μέσα από του να προβάλλετε τον ρόλο σας ως διαμόρφωση χαρακτήρων των μαθητών σας, αλλά και ως γενικότερη υποστήριξη προς τους γονείς που σας εμπιστεύονται. Ενισχύστε το φροντιστήριο σας με μια «προστιθέμενη αξία» που καταξιώνει το φροντιστήριο για την σημαντική προσφορά του στην κοινωνία και όχι μόνο ως «παγκόσμιο φαινόμενο», «ενισχυτική διδασκαλία» ή «δημιουργία αρίστων μαθητών».
Η πρόταση μας αυτή, βεβαίως απευθύνεται και προς την ΟΕΦΕ, που μπορεί να αποφασίσει την δημιουργία μεγάλης κοινωνικής «καμπάνιας» κατά της «σχολικής βίας και εκφοβισμού», με τον έμπρακτο και αποδοτικό τρόπο δημιουργίας ομιλιών σε όλη την Ελλάδα, που θα οργανώσουν οι κατά τόπους Σύλλογοι ή μεμονωμένα μέλη.
Ευχόμαστε η πρόταση μας αυτή, να βρει υποστηριχτές σε όλη την χώρα και έτσι ο καθένας από εμάς, δείχνοντας την ευαισθησία του για ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, να συμβάλλει στην λύση του, με τις όποιες δυνάμεις διαθέτει.
Εμείς από την μεριά μας, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να υποστηρίζουμε τον κοινωνικό ρόλο που πιστεύουμε πως μπορεί να έχει το ΦΜΕ ως «Οργανισμός Εκπαίδευσης και Διαπαιδαγώγησης».
Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Γ . Ρεγκούκος και Συνεργάτες
LEADER 100 ΦΜΕ

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

Leader 100 ΦΜΕ 

Σχόλια και προτάσεις με βάση την έρευνα του ΣΕΦΑ για τα ιδιαίτερα μαθήματα.
16 Μαρτίου 2015
Αγαπητέ κύριε καθηγητή,
Εχθές έγινε στην Αθήνα η προγραμματισμένη εκδήλωση του ΣΕΦΑ, στην οποία ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που είχε παραγγείλει, σχετικά με την επέκταση των ιδιαιτέρων μαθημάτων. Όπως και πέρυσι, κάνουμε μια ανάλυση των ευρημάτων της, από επιχειρηματική άποψη, γιατί αλλιώς θα μείνουν ως «στοιχεία» ανεκμετάλλευτα μόνο και μόνο για την ιστορία. Η ανάλυση μας συνοδεύεται και από προτάσεις ενεργειών, για την επιτυχημένη αντιμετώπιση του φαινομένου, πάντα προς όφελος των μαθητών και των γονέων τους πρωταρχικά και μετά προς όφελος του φροντιστηρίου.
Το πρώτο εύρημα είναι το γεγονός πως το 36% των μαθητών Λυκείου, καταφεύγουν στο ιδιαίτερο μάθημα (22% καθηγητή συγγενή ή φίλο, 11% καθηγητή δημόσιου σχολείου και 3% φοιτητή).
Το πρώτο συμπέρασμα συνεπώς, είναι πως τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι καθηγητές δημόσιου σχολείου, που υπάρχει ως εντύπωση στους φροντιστές. Είναι οι «γνωστοί» καθηγητές στην οικογένεια, που σημαίνει πως εξακολουθεί «η εμπιστοσύνη» να είναι κυρίαρχος παράγων στην επιλογή. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται, πόσοι από τους καθηγητές που κάνουν ιδιαίτερα, εργάζονται και σε φροντιστήρια και μάλιστα με την ανοχή του φροντιστή, που επειδή δεν μπορεί να τους απασχολήσει πλήρως, τους επιτρέπει να κάνουν ιδιαίτερα ή να εργάζονται και σε ανταγωνιστικά φροντιστήρια.
Ο πρώτος στόχος λοιπόν είναι να αυξηθεί η «εμπιστοσύνη» των μαθητών και γονέων προς το φροντιστήριο, με αναβαθμισμένη επικοινωνία, ποιοτικότερου περιεχομένου και αυξημένης χρησιμότητας, σε ημερήσια βάση. Η «Ενημέρωση Προόδου» χρειάζεται να αναβαθμιστεί και να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα της προόδου του μαθητή και όχι μόνο «εκδήλωση δημοσίων σχέσεων» του φροντιστηρίου.
Το δεύτερο συμπέρασμα είναι πως στο Γυμνάσιο κάνει ιδιαίτερο το 57% των μαθητών (έναντι του 35% που πάνε σε φροντιστήριο). Ως αιτιολογία προβάλλεται το γεγονός ότι στο Γυμνάσιο «οι απαιτήσεις είναι ηπιότερες και οι στόχοι λιγότερο πιεστικοί», που σημαίνει πως η επιλογή του φροντιστηρίου γίνεται περισσότερο για τα «δύσκολα» αφού στο Λύκειο τα ποσοστά αντιστρέφονται σε 27% και 61% αντίστοιχα.
Εδώ φαίνεται πως η αγορά του Γυμνασίου ουσιαστικά χάνεται από τα φροντιστήρια, ενώ είναι γνωστό πως αποτελεί την «δεξαμενή» σίγουρων εγγραφών όταν οι μαθητές προχωρήσουν στο Λύκειο.  Εδώ, οι καθηγητές του ιδιαιτέρου φαίνεται να ικανοποιούν περισσότερο τις ανάγκες των μαθητών και των γονέων τους. Αυτό συμβαίνει γιατί το «εκπαιδευτικό προϊόν» του φροντιστηρίου δεν είναι τόσο ελκυστικό (παρόλο που είναι χαμηλότερης τιμής διδάκτρου) όσο το ιδιαίτερο.
Η «αίσθηση» που λέει η έρευνα ότι προκαλεί το γεγονός, πως «το 11% των μαθητών του Λυκείου που παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα επιλέγουν να συνεργαστούν με κάποιο καθηγητή Δημόσιου Σχολείου (παρά το γεγονός της δυσκολίας παραδοχής παραβατικής συμπεριφοράς σε τηλεφωνική συνέντευξη)» δεν είναι δικαιολογημένη αφού πρόκειται τελικά για το 6,7% του συνόλου, που γενικά θεωρείται «αποδεκτό ποσοστό» στην αγορά.

Το τρίτο συμπέρασμα είναι πως «Τα ιδιαίτερα εμφανίζονται πιο ισχυρά ως φαινόμενο στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπου υστερεί σχετικά η διείσδυση των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης», που εξηγείται από την συγκέντρωση των φροντιστηρίων στις «πλατείες» των πόλεων και όχι στην περιφέρεια τους. Όμως, αυτό αποτελεί και μια ευκαιρία για την δημιουργία «αιθουσών» και μόνο στην περιφέρεια, από φροντιστήρια που η βάση τους είναι στο κέντρο της πόλης.

Το τέταρτο συμπέρασμα είναι πως «το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης παρουσιάζει σχετικά ομοιόμορφη διείσδυση στις διάφορες εισοδηματικές ομάδες» γεγονός που σημαίνει πως η συνεχής μείωση των διδάκτρων, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος προσέλκυσης νέων εγγραφών, παρ΄όλο που έτσι φαίνεται να είναι. Η έρευνα επίσης κάνει σαφές πως είναι μύθος ότι τα ιδιαίτερα είναι φθηνότερα από τα φροντιστήρια, αφού στα πρώτα το ετήσιο κόστος είναι 497 ευρώ ανά ώρα μαθήματα και στα φροντιστήρια μόλις 258 ευρώ (δεν ξεκαθαρίζει με ποια ωριαία αμοιβή έχει κάνει τον υπολογισμό, ανάμεσα στα 3,5 και 60 ευρώ που αναφέρει).

Όμως, όπως και να έχει το θέμα, τελικά είναι επίσης μύθος αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι φροντιστές, πως δηλαδή χάνουν μαθητές γιατί τα ιδιαίτερα είναι πιο φθηνά! Πρόκειται για μια «ασφαλή δικαιολογία» που έρχεται σε σύγκρουση με την πραγματικότητα.  Δυστυχώς, η έλλειψη «επιχειρηματικής νοοτροπίας» τους εμποδίζει να δούνε πως ο κύριος λόγος είναι η ανυπαρξία προγραμμάτων marketing και πωλήσεων.

Στα «Συμπεράσματα» της έρευνας, αναφέρεται πως «ο κύριος λόγος της επιλογής των ιδιαιτέρων είναι ότι ο μαθητής θα έχει συνολικότερη και αποτελεσματική κάλυψη των μαθησιακών αναγκών του». Αυτή είναι η απάντηση της αγοράς στην ομοιόμορφη επιμονή των φροντιστηρίων να προβάλλουν την «ποιότητα του μαθήματος». Φαίνεται, πως δεν μπορούν ακόμη να ανταγωνιστούν την αντίστοιχη ποιότητα των ιδιαιτέρων, πάντα κατά την άποψη της αγοράς.  

Μάλιστα, η αγορά κάνει αυτή την επιλογή ακόμη και αν «πληρώνουν υπερδιπλάσια κόστη ανά εβδομαδιαία ώρα σε ετήσια βάση σε σχέση με το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης» που ενισχύει την άποψη πως «η τιμή» δεν παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο και γιαυτό τα φροντιστήρια ΔΕΝ πρέπει να μειώνουν τα δίδακτρα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τέλος, «όταν καλούνται να αξιολογήσουν την συμβολή των ιδιαιτέρων μαθημάτων στην απόδοση του μαθητή, δίνουν την ίδια αξιολόγηση με την αντίστοιχη των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης!» που σημαίνει πως δεν πείθονται από τα φροντιστήρια, ώστε το ποσοστό να γύρει υπέρ αυτών.

Θεωρούμε υποχρέωση μας, να σχολιάσουμε και «σχόλια» που έγιναν στις ομιλίες των ανώτατων στελεχών του ΣΕΦΑ και ΟΕΦΕ, γιατί σίγουρα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον και βαρύτητα.

Το πρώτο σχόλιο είναι πως «το 50% των επιτυχόντων στις εξετάσεις δεν τελειώνει ποτέ την σχολή που επέλεξε», κάτι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και που πολύ σύντομα θα αποδοθεί στο φροντιστήριο, που ναι μεν κατάφερε να κάνει τον μαθητή να «περάσει», που όμως δεν τον «διαπαιδαγώγησε» εκπαιδευτικά ώστε να τελειώσει την σχολή που επέλεξε.

Το δεύτερο σχόλιο αφορά στην «πιστοποίηση ΕΛΟΤ»  που έχουν ή θα έχουν τα ΦΜΕ, για την οποία η αγορά δεν ενδιαφέρεται, όσο και να επιμένουν οι φροντιστές.

Το τρίτο σχόλιο είναι πως το «φροντιστήριο αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο», ένας ισχυρισμός που δείχνει την αγωνία του να αποδείξει την χρησιμότητα του διαχρονικά όταν αυτή είναι ήδη αποδεκτή και όταν «το ιδιαίτερο μάθημα» μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο ακριβώς.

Το τέταρτο σχόλιο είναι πως το φροντιστήριο, εκτός των άλλων, αποτελεί και έναν «σύμβουλο» του μαθητή και του γονέα, σε σχέση με τις συνεχής αλλαγές που συμβαίνουν στο δημόσιο σχολείο κάθε χρόνο, κάτι που ομοίως μπορεί να γίνει προσιτό σε όλους μέσα από το Internet, για να μην πούμε πως ήδη έχει γίνει κιόλας.

Το τέταρτο σχόλιο αφορά στα αναμενόμενα «voucher» ενισχυτικής διδασκαλίας, που δεν τα θεωρούμε σοβαρή προοπτική για την επιχειρηματική επιτυχία των ΦΜΕ.

Το πέμπτο έχει σχέση με την λεγόμενη «Αριστεία» που αφορά έναν ελάχιστο αριθμό μαθητών που βγαίνουν πρώτοι στην βαθμολογία, ενώ χιλιάδες άλλοι μένουν πίσω, γεγονός που την καθιστά ως έννοια, μη αξιοποιήσιμη για την κερδοφορία του ΦΜΕ.

Τέλος, αξίζει να τονίσουμε ιδιαίτερα την εξαιρετικά σοβαρή απόφαση της ΟΕΦΕ να προσφέρει 5.000 υποτροφίες σε μαθητές που έχουν πραγματική οικονομική ανάγκη, ως μια κίνηση «κοινωνικού ενδιαφέροντος» υψηλής σημασίας.


Στο «δια ταύτα» που υποστηρίζουμε εμείς

Επειδή τα συμπεράσματα χρειάζεται να μετατραπούν σε ενέργειες για να έχουν την χρησιμότητα που τους αξίζει, παραθέτουμε τις δικές μας διαπιστώσεις και προτάσεις αντιμετώπισης του ανταγωνισμού των ιδιαιτέρων μαθημάτων. Ο προτεινόμενος στόχος που πρέπει να έχουν τα ΦΜΕ πλέον, είναι να προσφέρουν ένα «πακέτο υπηρεσιών» που ο μεμονωμένος καθηγητής δεν έχει την δυνατότητα να προσφέρει, ως άτομο. Τον στόχο αυτόν, θα τον πετύχουν οι φροντιστές, μόνο όταν αντιμετωπίσουν τον ισχυρότερο ανταγωνιστή τους που είναι ο «καθηγητικός εαυτός τους» που δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις ανάγκες λειτουργίας του σύγχρονου φροντιστηρίου ως «επιχείρηση».

Συγκεκριμένα λοιπόν έχουμε να πούμε τα εξής :

1.     Τα ιδιαίτερα αποτελούν έναν ανταγωνιστή των ΦΜΕ, που όμως είναι εύκολα αντιμετωπίσιμος, με συγκεκριμένες ενέργειες που δημιουργούν «προστιθέμενες αξίες» και ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών αλλά ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. Όσο η προσοχή επικεντρώνεται μόνο στο γνωστικό αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα με τα ιδιαίτερα, θα έχουν στο μέλλον.
2.     Το φροντιστήριο μπορεί και χρειάζεται να παίξει «διαπαιδαγωγικό ρόλο» στην πορεία του μαθητή προς την επιτυχία των εξετάσεων και όχι μόνο ως «γυμναστήριο προετοιμασίας για τον αγώνα» που μετά ξεχνιέται και μένει αναξιοποίητος.  Η τοποθέτηση και επίτευξη στόχων, τη παρακολούθηση της πορείας, η Ενθάρρυνση ως το αποδοτικότερο μέσο παρακίνησης, ο χειρισμός αρνητικών συναισθημάτων, η αντιμετώπιση της αποτυχίας μέχρι τον τελικό στόχο, η επικέντρωση των προσπαθειών, η στρατηγική και το όραμα, είναι εργαλεία που οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν και στο μέλλον, αν θέλουν να πετύχουν ό,τι βάζουν ως στόχο.
3.     Η αναβάθμιση του μαθήματος πέρα από την εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της Διδακτικής, σε μια διαδικασία επικοινωνίας, όχι μόνο μεταφοράς γνώσεων, αλλά και διαπαιδαγώγησης των μαθητών, είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όσο αυξάνεται η απόσταση ανάμεσα στο «ξερό και περιορισμένο» μάθημα που κάνει ο καθηγητής του ιδιαίτερου σε σχέση με το φροντιστηριακό μάθημα, τόσο περισσότερο μαθητής και γονέας θα στραφεί προς το φροντιστήριο.
4.     Ο μεγαλύτερος εχθρός του φροντιστηρίου είναι η νοοτροπία «ανοίξαμε και σας περιμένουμε» που στις μέρες μας είναι καταστροφικός. Το φροντιστήριο χρειάζεται να αποκτήσει εξωστρέφεια, πρόγραμμα marketing και να αξιοποιήσει όλα τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και διδασκαλίας, με στόχο πάντα την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών μαθητών και γονέων.
5.     Η δυσκολία των φροντιστών να «βγουν» από το μάθημα και να λειτουργήσουν «επιχειρηματικά» τώρα πλέον είναι πολύ εύκολο και εφικτό, αφού διαθέτουμε όλα τα μέσα και τις αντίστοιχες υπηρεσίες, ώστε μόνο με την συνεργασία  της γραμματέως του φροντιστηρίου, μπορούμε να υλοποιήσουμε όλο το πρόγραμμα ενεργειών για εσάς.  
6.     Η λειτουργία του φροντιστηρίου ως προς το marketing καθόλη την διάρκεια του σχολικού έτους και όχι μόνο τον Σεπτέμβριο, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση συγκέντρωσης εγγραφών μαθητών, ώστε έτσι να «κλείσουν την πόρτα» στο ιδιαίτερο μάθημα, όσο και φθηνό και αν εμφανίζεται.
7.     Η σωστή πρόσληψη καθηγητών, η μακρόχρονη συνεργασία και η εκπαίδευση τους σε θέματα Διδακτικής και εισαγωγής της Ενθάρρυνσης στο μάθημα, αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία. Οι καθηγητές που τόσο πολύ «φοβούνται» οι φροντιστές, που τους πληρώνουν φθηνά, που δεν κάνουν καλή συμφωνία μαζί τους ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, που ανησυχούν μήπως ανοίξουν απέναντι ανταγωνιστικό φροντιστήριο, είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν το φροντιστήριο, που το διαφημίζουν στους μαθητές και τους γονείς τους. Η επένδυση στην σχέση μαζί τους και στην συνεχή επιμόρφωση τους, είναι απαραίτητο στοιχείο της επιτυχίας.
8.     Η ανάθεση εργασιών σε «ειδικούς» και η εγκατάλειψη της ιδέας «μπορώ να το κάνω μόνος μου» είναι απαραίτητος παράγων επιτυχίας και κερδοφορίας. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα ένας φροντιστής και πολύ περισσότερο εκείνα που απέχουν πολύ από την ειδίκευση του, από ένα απλό φυλλάδιο μέχρι ένα πρόγραμμα ενεργειών marketing. Σε λίγο, όλα αυτά θα μπορούν να τα κάνουν και οι καθηγητές ιδιαιτέρων που συνεχώς αυξάνονται και εκσυγχρονίζονται.
9.     Τα φροντιστηριακά μαθήματα στο Internet από μελλοντική απειλή, μπορούν να γίνουν σημερινά μέσα ενίσχυσης της διδασκαλίας στο φροντιστήριο, έτσι ώστε να γίνει πράξη ο ισχυρισμός των φροντιστών πως διαθέτουν ειδικά συστήματα, συγγράμματα και εργαλεία εκπαίδευσης. Τα συστήματα και τα βιβλία, πολύ εύκολα αντιγράφονται. Αυτό που δεν αντιγράφεται είναι «η σχέση» που δημιουργεί το φροντιστήριο με τους μαθητές και τους γονείς τους.
10.  Τέλος, χρειάζεται άμεση ενεργοποίηση και επικοινωνία με την αγορά. Η παρακολούθηση των ευρημάτων κάθε έρευνας, όταν δεν γίνονται «πράξη» παραμένει ένα απλό «θέαμα» και τίποτα άλλο.

Εμείς, ήρθαμε στον χώρο σας για να μείνουμε. Ήρθαμε για να αποτελέσουμε τον δυναμικό εκείνο παράγοντα που θα σας απογειώσει και θα σας τοποθετήσει εκεί που σας αξίζει στην αγορά.  Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας από τα συλλογικά όργανα που διαθέτετε, θα μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμα, αν και μόνον αν συνδυαστεί και με την υλοποίηση προγραμμάτων ενεργειών marketing που θα αναγορεύσει πραγματικά το φροντιστήριο από «αναγκαίο κακό» και εξαρτώμενο από την δημόσια παιδεία, σε χρήσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα και εκπαιδευτική και διαπαιδαγωγική διαδικασία, ξεχωριστή, αυτόνομη και πλήρως αναγκαία.

Η ανάγκη για έναν νέο «αυτό- προσδιορισμό», μια νέα «ταυτότητα» και μια «νέα αυτό-συνείδηση» είναι σήμερα περισσότερο έντονη από ποτέ.

Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης πρέπει να εξελιχθεί άμεσα σε «Εκπαιδευτικό και Διαπαιδαγωγικό Οργανισμό» με μια «ολιστική» αντίληψη για τις ανάγκες του μαθητή και του γονέα του, ξεφεύγοντας από την μονομερή, αποκλειστική και περιορισμένη αποστολή της «προετοιμασίας του για τις εξετάσεις».

Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες
LEADER 100 ΦΜΕ

Υ.Γ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, απευθύνουμε τις σκέψεις μας και προς την ηγεσία της ΟΕΦΕ με την ελπίδα πως κάποτε θα υιοθετηθούν συνολικά ώστε να σας βοηθήσουν ουσιαστικά στην εξέλιξη σας.


Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

LEADER 100 ΦΜΕ
Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες
«Διάγνωση Επιτυχίας ΦΜΕ»
19 Φεβρουαρίου 2015
Αγαπητέ κύριε καθηγητή,
Έχουμε την ευχαρίστηση να σας ανακοινώσουμε πως δημιουργήσαμε ένα νέο εργαλείο για την σίγουρη επιτυχία σας, τα βασικά στοιχεία του οποίου σας περιγράφουμε στα επόμενα.
Πρόκειται για την διαγνωστική υπηρεσία που σας προτείνουμε για το φροντιστήριο σας, που συνοδεύεται από μια πλήρη και συγκεκριμένη αναφορά των σημείων που χρειάζεται να βελτιώσετε, προκειμένου να πετύχετε τους στόχους σας.
Συγκεκριμένα η υπηρεσία «Διάγνωση Επιτυχίας ΦΜΕ» περιλαμβάνει τα εξής :
1.      Επίσκεψη στο φροντιστήριο σας ή στα γραφεία μας (για όσους βρίσκονται κοντά μας) ή σύνδεση με Skype (για όσους βρίσκονται μακριά),
2.     Μελέτη δεδομένων στους τομείς  :
·        Προσέλκυση νέων ενδιαφερομένων,
·        Ποσοστά επιτυχίας στις εγγραφές,
·        Διατήρηση ήδη πελατών,
·        Αύξηση εγγραφών τον Σεπτέμβριο,
·        Είσπραξη υπολοίπων πελατών.
3.      Πλήρης δική μας γραπτή αναφορά των ευρημάτων και περιγραφή των σημείων που χρειάζονται βελτίωση, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος τον Σεπτέμβριο,
4.      Σειρά από προτάσεις βελτίωσης των σημείων που χρειάζονται βελτίωση όλων των τομέων που αναλύθηκαν,
5.      Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών για το μέλλον.
Είναι προφανές πως αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις, γιατί δεν θέλετε να δώσετε στοιχεία, εμείς συμφωνούμε και δεν απαιτούμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, η «Διάγνωση» θα γίνει με τα στοιχεία που εσείς θα μας δώσετε.
Αξιοποιήστε αυτή την υπηρεσία ως ευκαιρία για να αποκτήσετε μια πλήρη και συγκεκριμένη εικόνα σχετικά με το πού βρίσκεστε σήμερα και ελάτε να προγραμματίσουμε μαζί την νέα προοπτική σας.
Η αξία της «Διάγνωσης Επιτυχίας ΦΜΕ» είναι μόνον: 100 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 23%) και περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω. Είναι η μικρότερη αλλά σημαντικότερη επένδυση που θα κάνετε, ώστε να καταγραφεί η σημερινή σας θέση και να αποκτήσετε όλες εκείνες τις μεθόδους ώστε τον Σεπτέμβριο να εγγράψετε τους περισσότερους μαθητές, από όλους τους ανταγωνιστές σας.
Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας και την φιλοξενία,
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες

LEADER 100 ΦΜΕ
Ημερίδα Επαγγελματικής Προοπτικής
Η σύγχρονη αντίληψη της επιλογής επαγγέλματος
·       Θέλετε να προσφέρετε στους μαθητές και τους γονείς τους το χρησιμότερο εργαλείο επαγγελματικής επιτυχίας ανεξάρτητα από την επιλογή σχολής;
·       Θέλετε να τους διευκολύνετε στην αναζήτηση σχολής ;
·       Θέλετε να τους εξασφαλίσετε την μελλοντική επαγγελματική επιτυχία ;
·       Θέλετε να διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό σας (των καθηγητών ιδιαιτέρων αλλά και από τα άλλα φροντιστήρια);
Αγαπητέ κύριε καθηγητή,
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια απαραίτητη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσουν όλοι οι μαθητές, προκειμένου να αποφασίσουν ποιά σχολή να επιλέξουν ώστε να ασκήσουν το επάγγελμα που επιθυμούν. Αν έχετε επιλέξει να προσφέρετε αυτή την απαραίτητη γνώση στους μαθητές και τους γονείς τους, κάνετε πάρα πολύ καλά και να συνεχίσετε και στο μέλλον.
Όμως, πόσοι από αυτούς θα ακολουθήσουν τελικά το επάγγελμα που διάλεξαν στο γυμνάσιο ή στο λύκειο;
Θα υπάρχει και θα είναι σε άνθηση το επάγγελμα που διάλεξαν μετά από 10 χρόνια που θα βγουν στην αγορά ;
Όλοι οι γονείς προβληματίζονται για τα παιδιά τους, καθώς βλέπουν τις ραγδαίες εξελίξεις που συμβαίνουν στην αγορά.
Όλοι οι μαθητές νιώθουν με την σχολή που επιλέγουν και για το αν θα τους εξασφαλίσει την επαγγελματική επιτυχία.
Υπάρχει άραγε τρόπος να εξασφαλιστεί η επαγγελματική επιτυχία, ανεξάρτητα από την σχολή και ειδικότητα που θα επιλέξουν οι μαθητές ;
Ευτυχώς, ναι, υπάρχει !
Είναι η απόκτηση της τεχνογνωσίας της «Επιτυχημένης Επαγγελματικής Προοπτικής».
Πρόκειται για την πλέον σύγχρονη έννοια ενίσχυσης του επαγγελματικού προσανατολισμού που ενδεχομένως ήδη προσφέρετε, μαζί με τον πιο σίγουρο τρόπο επιτυχίας, αφού είναι ανεξάρτητη από την επιλογή που θα κάνει ο μαθητής σε σπουδές και επάγγελμα. 
«Επαγγελματική Προοπτική» σημαίνει πως : όποια σχολή και ειδικότητα να διαλέξει, γνωρίζοντας τι εργαλεία χρειάζεται και ποιες ικανότητες πρέπει να αναπτύξει, μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία και να αποβάλει το άγχος και την ανησυχία για το μέλλον.
Γιαυτό και εμείς δεν περιλαμβάνουμε στην ομιλία ή στο σεμινάριο, καμία από τις πληροφορίες (για σχολές, ειδικότητες, κολλέγια κλπ.) που ήδη έχουν πάρει μαθητές και γονείς από την εκδήλωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό που ενδεχομένως τους έχετε προσφέρει.
Τα θέματα που καλύπτει η ομιλία και το σεμινάριο «Επαγγελματικής Προοπτικής» είναι τα εξής :
1.     Τι είναι η «Επαγγελματική Προοπτική»
2.     Πώς κάνει ο άνθρωπος την επιλογή του επαγγέλματος
3.     Τα κριτήρια επιλογής σπουδών και δουλειάς
4.     Η σταθερότητα του επαγγέλματος
5.     Η επαγγελματική πορεία
6.     Τα στοιχεία της επιτυχίας : Θάρρος, Αυτοπεποίθηση, Συνεργασία, Επικοινωνία
Επαγγελματισμός, Εξυπηρέτηση, Συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση, Πακέτο υπηρεσιών
7.     Το προσωπικό πρόγραμμα marketing
8.     Η σύνδεση της προετοιμασίας του μαθητή με την επαγγελματική προοπτική
9.     Ο ρόλος του χρήματος και πώς αποκτιέται
10.  Τα συστατικά της επαγγελματικής επιτυχίας.
Αυτή είναι ακριβώς η τεχνογνωσία που αναπτύσσει η μέθοδος  της «Επιτυχημένης Επαγγελματικής Προοπτικής» που σας προτείνουμε να  προσφέρετε στους μαθητές και τους γονείς τους  και που δημιουργήσαμε σε δύο μορφές, ως εξής :     
1.     Ζωντανή Ομιλία σε γονείς και μαθητές
Το σεμινάριο δίδεται «ζωντανό» σε γονείς και μαθητές στον χώρο που θα επιλέξετε εσείς, διαρκεί 2 ώρες και περιλαμβάνει συζήτηση μαζί τους για ειδικά θέματα.
Μαζί με την ομιλία, αποκτάτε ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΩΡΕΑΝ:
·               50 κωδικούς για το «Τεστ Αυτογνωσίας Διαπαιδαγώγησης» για τους γονείς και
·              50 κωδικούς για το «Τεστ Αυτοπεποίθησης Μαθητή».
Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση των Τεστ, στην διεύθυνση : http://seminars.pregoukos.gr/el/home επιλέγοντας την «Παρουσίαση Τεστ» (ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εισαγωγή κωδικών).
Για την οργάνωση της ομιλίας, ακολουθείτε ακριβώς την ίδια διαδικασία της ομιλίας που ενδεχομένως κάνετε για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ανακοίνωση, επιλογή αίθουσας, εξοπλισμός κλπ.).
Η αξία του σεμιναρίου είναι μόνο : 500 ευρώ (για την περιφέρεια προστίθενται τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής και δεν περιέχει παρακράτηση φόρου 20%, ενώ απαλλάσσεται του ΦΠΑ, ως εκπαίδευση).
2.     Streaming Seminar
Είναι το σεμινάριο στο Internet, διάρκειας 45 λεπτών που μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές και γονείς, όποτε και όσες φορές θέλουν, από όποιο μέσο έχουν (pc, laptop, tablet, smart phone), με την εισαγωγή κωδικού. Το σεμινάριο συνοδεύεται από προσωπική υποστήριξη με όλες τις μορφές (τηλέφωνο, email, Skype).
Η εφάπαξ αξία του κωδικού σας για να τους διανείμετε σε όλους τους γονείς που έχετε, είναι μόνο :  100 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 23%).
Για την ενίσχυση της διαδικασίας «επαγγελματικής προοπτικής» μπορείτε να δώσετε στους γονείς και τους μαθητές σας τα αντίστοιχα Τεστ, ως εξής :  
·       Τεστ Αυτογνωσίας Διαπαιδαγώγησης για γονείς, αξία για εσάς : 1 ευρώ / γονέα
·       Τεστ Αυτοπεποίθησης Μαθητή αξία για εσάς : 1 ευρώ / μαθητή
Αν θέλετε μπορείτε να δείτε το «Δείγμα» του σεμιναρίου τελείως ελεύθερα, στην διεύθυνση : http://seminars.pregoukos.gr/el/home
Αν θέλετε να δείτε ολοκληρωμένο το σεμινάριο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6080595, κ. Γιάννης Γεωργακόπουλος για να σας δώσουμε κωδικό.
Μπορείτε να δείτε επίσης την παρουσίαση των Streaming Seminar, στην διεύθυνση : http://seminars.pregoukos.gr/el/home επιλέγοντας την «Παρουσίαση Streaming Seminars» (ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εισαγωγή κωδικών).
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας στο 210-6080595, κ. Γιάννης Γεωργακόπουλος για περισσότερες λεπτομέρειες ή ερωτήσεις.
Είμαστε πάντα στην διάθεση σας,
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες

LEADER 100 ΦΜΕ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ